FoU och KFU bjuder in: Seminarium – internationalisering i utbildning på alla nivåer

Seminariet tar utgångspunkt i programmens möjligheter och utmaningar inom området. Seminariet är av introducerande och inventerande karaktär och kommer att följas med ett seminarium i format av en workshop under vintern där hur internationalisering kan operationaliseras i högskolans utbildningar kommer att ligga i fokus. Seminariet genomförs med stöd av bland annat International Office.

Seminariet riktar sig i första hand till programansvariga vid högskolan eller annan personal med motsvarande uppdrag.

Anmälan senast 9 oktober!