Goodlash - Social innovation i fokus

Den 11 oktober kl 9–13 bjuder projektet Goodlash – ett samarbete mellan Science Park Borås, Coompanion Sjuhärad och Navet Science Center – in till en fullspäckad förmiddag i den sociala innovationens tecken hos Högskolan i Borås.

Dagen kommer att innehålla presentationer av arbetet som gjorts i projektet, panelsamtal med deltagare samt en keynote-föreläsning av Malin Lindberg, forskare inom social innovation. Dessutom lanseras Högskolan i Borås medlemskap i Mötesplats Social Innovation (MSI) – den samlande nationella kunskaps- och samverkansplattformen för social innovation.

Läs mer och anmäl dig här