Högre seminarium: Finns det plats för förundran in grundskolans NO-undervisning?

Under 2023–2026 leder Bodil Sundberg, lektor i biologi och docent i Naturvetenskapernas didaktik, projektet "Finns det plats för förundran in grundskolans NO-undervisning?".

Upplevelsen av att förundras beskrivs ofta av filosofer såväl som forskare som en nyckel till att öka elevers intresse och engagemang i skolans NO-undervisning. Samtidigt finns det nästan inga studier alls som undersökt hur lärare kan göra plats för förundran i skolans NO-undervisning där de också behöver ta hänsyn till ramfaktorer som tid, tillgång till plats, gruppstorlekar samt kravet på bedömning av elevers prestationer. Målet med projektet är att ge kunskap om detta.

Som en förberedelse rekommenderas att läsa en nyligen publicerad populärvetenskaplig text om projektet i tidningen Bi-lagan som är knuten till Nationellt resurscentrum för Biologi i Uppsala.

Läs texten om projektet

Zoomlänk till seminariet: https://hb-se.zoom.us/my/amoni.kitooke

Välkommen!

Seminariet arrangeras av Institutionen för pedagogiskt arbete.