Vill du ut i världen? Har du en funktionsvariationoch undrar om möjligheterna till internationellt utbute?

Det har utvecklats nya möjligheter som underlättar för internationellt utbyte för dig som har en funktionsvariation. Det kan handla om att du har barn eller har ett stort stödbehov. Vi kommer att lyfta vilka de ekonomiska stöden är och vilket administrativt stöd som du kan få av högskolan. Vi kommer också att lyfta eventuella utmaningar som kan uppstå vid utlandsstudier och vilka möjligheter det finns att hantera dessa.

Plats: Via Zoom länk: https://hb-se.zoom.us/j/66104394009 

Anmälan: Ingen föranmälan krävs

Har du frågor inför föreläsningen?

Kontakta funktionsvariation@hb.se   

Läs mer om Måndagsföreläsningar - Högskolan i Borås (hb.se)