Lunchseminarium: Samverkan för ett socialt hållbart Borås

Vilka utmaningar och möjligheter finns i ett gränsöverskridande arbete för goda livsvillkor? Välkommen till ett seminarium där vi samtalar om projektet Socialt hållbart Borås utifrån aktuell forskning.

Vi gästas av Svante Stomberg, stadsdirektör i Borås stad.

Anmäl dig senast 20 september