BHS-seminariet | Samlingarnas betydelse för lärosätesbibliotekens identitet

Välkommen till doktoranden Hanna Hallnäs mittseminarium, där hon presenterar sin pågående avhandling med arbetstiteln Samlingarnas betydelse för lärosätesbibliotekens identitet: En studie utifrån svenska förhållanden.

Doktorandens seminarietext tillgängliggörs senast två veckor innan seminariet.

Kommentator: Jenny Johannisson och Mauritza Jadefrid.

Språk: Svenska