BHS: Disputation - Merisa Martinez

Merisa Martinez disputerar inom Biblioteks- och informationsvetenskap med avhandlingen:

Material Awareness: Exploring the Entanglement of Library Digitization and Digital Textual Scholarship
Här kan du läsa avhandlingen i sin helhet (tillgänglig tre veckor innan disputationen)

Opponent är professor Elena Pierazzo från Université de Tours, Frankrike.

Betygsnämndsledamöter är professor Dirk van Hulle, University of Oxford, professor Anna Foka, Uppsala Universitet och docent Gustaf Nelhans, Högskolan i Borås. 

Disputationsordföranden är professor Ola Pilerot. 
Disputationen ges på engelska.

Huvudhandledare: Mats Dahlström
Biträdande handledare: Mikael Gunnarsson

Publik kan ta del av disputationen på plats i sal C203 eller följa den kostnadsfritt digitalt via zoom. Länk till zoom.