Samverkan med Universtität Witten/Herdecke i Tyskland

Den 15-17 oktober besökte Caroline Ahl, Margret Lepp, Björn-Ove Suserud och Roswitha Ehlerding Universitetet i Witten/Herdecke. Syftet var att etablera ett samarbete, diskutera forskningsutbyte utbyte samt Erasmusavtal för lärare.

Under besöket genomfördes bla ett studiebesök på ett antroposofiskt sjukhus.

Institutionen får besök från Tyskland våren 2008

Under maj månad 2008, kommer lärare och studenter från Witten/Herdecke till Institutionen för vårdvetenskap för att starta och genomföra en pilotstudie i form av en pedagogisk workshop. Svenska och tyska sjuksköterskestudenter kommer att få delta i en workshop med fokus på kritiska vårdhandlingar och hur sjuksköterskor kan hantera dessa dilemman beroende på vårdkontext. Workshopen kommer att ledas av Margret Lepp och Björn-Ove Suserud.