Hellre ambassadör för textil än för fotboll

Mitt bland den färgstarka utställningen med Sonia Delaunays kostymer bjöds Lars Bäckström och länsöverdirektör Göran Bengtsson till ett "runda-bord-samtal" tillsammans med Textilhögskolans tf. prefekt Erik Bresky, Susanne Edström, projektledare för smarta textilier samt Espiras Henrik Essunger och Ulf Gustavsson. Inledningsvis berättade Erik Bresky om Textilhögskolans bredd inom området textil, både då det gäller utbildning och forskning samt dess starka internationella ställning. Idag finns här 800 helårsstudenter varav 500 av dem är programstudenter.

Vad är smarta textilier?

- Definitionen för smarta textilier är att de interagerar med omgivningen. Ännu finns inte så många - det handlar främst om tekniska textilier och bärbar teknologi. Men vi vill med vår satsning på en forskningsplattform inom smarta textilier bli ett världsledande centrum inom just smarta textilier, förklarade Erik Bresky och fortsatte:
- Via den här plattformen blir vi en mötesplats för forskare, designers, tekniker och företag som tillsammans kan ta fram smarta textilier inom exempelvis sårvård, filter, kirurgi och funktionella fibrer.
Lars Bäckström fick flera exempel på produkter som redan nu håller på att utvecklas inom bland annat vårdsidan som går ut på att höja kvaliteten för patienten. Idag är 17 företag involverade i 13 projekt inom smarta textilier.
- Via Vinnväxt initiativet inom smart textile har vi fått flera ingångar till forskare och företag, tillägger Henrik Essunger som ser till att studenter och forskare kan vidareutveckla sina idéer och får hjälp med att kommersialisera dem.

Smarta drag

Linda Worbin är en av forskarna inom smarta textilier. Hon visade hur hennes textilier reagerar på värme. Landshövdingen ställde sin kaffekopp på duken som ändrade färg i och med värmen från koppen.
- Jag jobbar med material som är tänkt att förändras. Jag började med textilier som förändras via värme och en väska som byter mönster när mobilen ringer. 
Landshövdingens besök avslutades med en guidad tur i Textilhögskolans maskinpark.