Johan Hagberg disputerar

Respondent:

Johan Hagberg

Avhandlingens titel:

Flytande identitet. NetOnNet och e-handelns återkomst

Tid och plats för disputationen:

Onsdagen den 23 april 2008, kl.10:00, i E44  

Fakultetsopponent:

associate professor Kjell Tryggestad, Copenhagen Business School             

Ordförande vid disputationen:

professor Barbara Czarniawska

Betygsnämndens ledamöter:

docent Lena Mossberg, företagsekonomiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet  
professor Lars-Erik Gadde, teknikens ekonomi och organisation, Chalmers tekniska högskola
docent Hans Kjellberg, Department of Marketing and Strategy, Handelshögskolan i Stockholm