Här förbereds mönsterelever till polisutbildningen

Poängen är att få in fler kvinnor, personer med annan etnisk bakgrund och personer från glesbygden. Preparandutbildningen är ett led i en långsiktig rekryteringskampanj från Polismyndighetens sida. Den grupp om 46 studenter som kom till folkhögskolan i måndags består av lika många kvinnor som män, 30-40 procent av dem har annan etnisk bakgrund än svensk och dessutom är spännvidden när det gäller ålder stor berättar Lena Matthijs och Peter Backenfall stolt.

– Tyvärr kan vi inte påverka uttagningen till polisutbildningen, men bara det att vi får en större grupp av sökande som är kvinnor, eller har annan etnisk bakgrund gör att vi på sikt får in dem.
Sista ansökningsdag för polisutbildningen hösten 2009 är den 15 september i år.

Personlig coachning

Det finns flera preparandutbildningar till polisutbildningen i landet, men det är första gången för den här typen av samarbete och det är första gången som Högskolan i Borås medverkar. Starten med en internatvecka är intensiv. Från morgon till kväll genomförs olika gruppövningar, fystester, språkövningar och personlig coachning för att deltagarna lättare ska kunna bli antagna till polisutbildningen.

– Under den här veckan får de träffa olika sorters poliser och får en inblick i bredden i yrket. Jag hoppas att de blir stärkta och motiverade till att bli polis och säkrare i intervjusituationer, säger kommissarie Peter Backenfall.

– Jag har bara blivit mer och mer intresserad av polisyrket under de här dagarna. Igår fick vi träffa en polis som arbetar med ungdomar och det var en riktig kick. Nu vet jag också att jag har en chans att komma in, säger Nima Eliasson som inte tidigare trott att polisen ville ha en kille med invandrarbakgrund som han.

– Men så tipsades jag av en kompis om den här utbildningen och då vågade jag ta steget.
Nimas pappa var kommissarie i Iran och det har alltid varit en dröm för honom att bli polis. Just nu är han matte- och No-lärare i Gnarp, men han försakar gärna lärarjobbet för en polisiär karriär.

– Jag kommer att satsa på det här. Jag vet nu att jag ligger bra till i den förra antagningen. Jag har gått vidare och klarat den första gallringen till polisutbildningen nästa vår. Vi är nu 900 sökande kvar till de 350 platserna.

På bild syns Nima Eliasson tillsammans med Stina Sundling Wingfors.

Juridik och etik

Totalt omfattar preparandutbildningen 10 högskolepoäng. Under hela hösten kommer gruppen att studera juridik och etik varannan vecka på Högskolan i Borås.

– Det är ett bra kurspaket som ger en god bas. Vid varje kurstillfälle kommer poliser att finnas med, förklarar Lena Matthijs.

– Dessutom kommer vi att träffas två gånger under hösten för att följa upp deras utveckling, berättar Stina Sundling Wingfors. Hon är ny studierektor på högskolan för preparanderna och den första gruppen av distansstudenter till polisutbildningen som startar nu i höst.

– Jag är mycket nöjd över studenternas engagemang. Det är verkligen roligt att se deras målmedvetna satsning på att komma in på polisutbildningen.

Polisutbildningen under omdaning

– Den här typen av preparandutbildning är ett nytt grepp där högskola och folkhögskola samarbetar. Här handlar det om att öka allas konkurrenskraft när de söker till polisutbildningen. Att de får känna på de tester som görs till polisutbildningen och samtidigt få med sig värdefulla högskolepoäng som de kan ha nytta av även om de inte väljer att söka till polisutbildningen, säger Lena Matthijs.
Men samtidigt som preparandutbildningen är en möjlighet att få in fler sökande med annan bakgrund kan det vara sista gången som den genomförs.

– Vi får avvakta och se vad som kommer att gälla för antagningen till polisutbildningen våren 2010. Det pågår just nu en utredning om att göra polisutbildningen till en traditionell akademisk utbildning.
Och om så blir fallet kommer eventuellt de tuffa fystesterna och svenska provet vara ett minne blott. Då gäller endast allmän behörighet som för alla andra högskoleutbildningar. Stina Sundling Wingfors tror att Högskolan i Borås ligger bra till när det gäller att få en ny polisutbildning och fortsätter:

– Våra goda erfarenheter av samarbete med både polisen och Göteborgs universitet gör att vi nu har alla möjligheter att ge en mycket bra polisutbildning. Vi kommer också att undersöka möjligheterna för urval utöver behörighetskriterier och betyg. Det kan exempelvis handla om intervjuer.

Jennifer Åberg från Älmhult hittade preparandutbildningen via nätet. Trots att hon sållades bort i den senaste ansökningsomgången har hon inte gett upp sitt drömyrke.

– Jag föll på mitt personliga brev och här har jag nu fått coachning på hur jag kan förbättra det. Det känns tryggt att få en så bra personlig backup. Jag kommer också att jobba mer med min fysträning. Så jag kommer att göra ett nytt försök nu den 15 september.

 

Målmedvetna systrar

– Vi ger inte upp. Vi ska bli poliser!
Det säger systrarna Najia och Yasmine Mangal som vill bli förebilder för andra unga invandrartjejer. Båda uppfyller flera av de krav som poliskåren vill ha. De är kvinnor, har invandrarbakgrund och akademisk utbildning.

– Förhoppningsvis kan vi hjälpa till att tvätta bort den stereotypa polisbilden.
Najia är nyutexaminerad sjuksköterska från Högskolan i Borås och Yasmine studerar till lärare med inriktning ma/sv/eng på samma högskola. De tror att de kommer att ha stor nytta av sina andra utbildningar som poliser, liksom deras ursprung från Afghanistan.

– Om man exempelvis kommer först på plats vid en trafikolycka eller om det händer en kollega något. Då kan jag gå in både som sjuksköterska och polis. Det ger ju en dubbel kompetens. Jag tror också att jag kommer att ha nytta av mina språkkunskaper, ler Najia.
Att studera ytterligare två år räds hon inte för.

– Det är bara roligt att plugga.
Egentligen är det Yasmines dröm om att bli polis som smittat av sig på Najia. När så preparandutbildningen dök upp tog hon chansen att testa om polisyrket är något för henne.

– Den här utbildningen ger verkligen mersmak. Jag har tränat i två veckor inför de fysiska testerna. Intervjun känns som det lättaste. Jag vet vad jag kan bidra med.

Yasmine, som i stort sett alltid varit inriktad på att bli polis, knäcktes totalt när hon föll på svenskatestet vid den senaste antagningen till polisutbildningen.

– Det kändes konstigt att jag skulle falla på det som jag egentligen kan bäst. Jag studerar ju just nu till lärare i svenska, säger hon och ruskar på huvudet.
Men preparandutbildningen har gett henne nytt mod till att söka igen.

– De poliser som vi möter här är verkligen empatiska och goda förebilder som coachar oss på ett helt fantastiskt sätt. Precis en sådan polis vill jag bli!

Fakta

På högskolans webbplats kommer du att kunna följa hur det går för systrarna Mangal under preparandutbildningen och om deras polisdrömmar besannas.