Högskolans första docent utsedd

– Satsningen på docentutnämningar är ett incitament för att stärka forskningen vid Högskolan i Borås. Vi vill uppmuntra våra duktiga lärare och forskare att publicera sig mer internationellt och utvecklas pedagogiskt, säger forskningssamordnare Stina Sundling Wingfors.

Först ut att bli oavlönad docent vid Högskolan i Borås är Margareta Oudhuis. Hon blir det i ämnet arbetsvetenskap forskar och undervisar i detta ämne. Hon är dessutom föreståndare för CAV, Centrum för Arbetsvetenskap, som grundades år 2003. Här ges tillfälle för forskare att möta och samverka med företagsledare och andra representanter för arbetslivet och på så sätt gemensamt bidra till att utveckla både arbetsliv och utbildning. Även studenter har tillgång till skilda delar av CAVs verksamhet.

– Just arbetet inom CAV och den verksamhet vi bedriver tror jag har haft betydelse i min utnämning, tror Margareta Oudhuis, men naturligtvis även undervisning och handledning på avancerad nivå. Samtidigt är det som alltid inom akademin forskningen som betonas allra mest.

Forskningens fokus

Margareta har publicerat ett 20-tal artiklar och rapporter. Hennes forskning kan delas upp i tre olika inriktningar:  

  • Värderingars betydelse och påverkan på arbete, organisation och individ vid övergång till utländskt ägande
  • Orsaker till och konsekvenser av skilda sätt att utforma arbetsorganisation och produktionssystem inom tillverkningsindustri
  • Samverkan mellan akademi och arbetsliv för ett socialt hållbart arbetsliv

 

Den första i en lång rad utnämningar

Historiskt sett är det universiteten som utnämner docenter, men på senare år har även högskolor börjat utnämna egna docenter. Margareta Oudhuis är den första som utses vid Högskolan i Borås. Docentmeriteringen kan man säga är en del i karriärgången på väg att bli professor. Syftet med oavlönade docenter är att ge en akademisk legitimation för examinations- och huvudhandledarekompetens, men också att ge den sökande ett erkännande för vetenskaplig och pedagogisk verksamhet. Just namnet oavlönad docent är en historiskt gammal titel och givetvis får docenten en högre lön.

Fler docentutnämningar vid Högskolan i Borås är på gång under hösten.

Docentmeritering

Oavlönade docenter ska verka för goda forskarmiljöer och vara till nytta för verksamheten vid Högskolan i Borås. Sökande ska ha doktorsexamen eller motsvarande och anse sig uppfylla kraven om att antas som oavlönad docent vid Högskolan i Borås i ett visst ämne. En person som antagits som docent vid annat lärosäte antas normalt inte till docent i samma ämne vid Högskolan i Borås. Det finns ingen möjlighet att överklaga ett beslut om antagning som oavlönad docent.

Läs mer om meriteringen här. Kontakta forskningssamordnare för mer information.

Proceduren i korthet

Ansökan Tillsättningsutskottet - Tillsättningsutskottet (förslag till beslut) - FoU-nämnden/LUN fattar beslut om att anta/inte anta sökande som oavlönad docent