Mingel på Institutionen biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan

Personal vid institutionen deltog och det fanns möjlighet att ställa frågor om programmet etc. 

Institutionen startar hösten 2008 två nya utbildningsprogram: Bibliotekarieprogrammet och Webbredaktörsprogrammet 

Studenter från Bibliotekarieprogrammet:


Studenter från webbredaktörsprogrammet: