Romandebut för f.d. BHS-student

Det var fascinationen över de knapphändiga beskrivningarna i journaler från Vänersborgs Hospital & Asyl som fick Elin Boardy att intressera sig djupare för det livsöde som dolde sig bakom raderna. När hon för några år sen, tillsammans med sin mor, började släktforska hade hon inte en tanke på att det en dag skulle leda till romandebut.

– Jag skrev på noveller när jag stötte på denna historia och den grep mig, säger Elin Boardy och förklarar att det var särskilt de kortfattade redogörelserna av en kvinnas sorg som berörde henne.

Kvinnligt öde

”Allt som återstår” är en skönlitterär berättelse med karaktären Emma i fokus. Bristen på information satte igång Elin Boardys fantasi och under de tre år som hon skrev romanen, brottades hon med hur ”sann” berättelsen skulle få bli. Målet var att skildra en mänsklig ensamhet, både fysisk och existentiell. En ensamhet som går igen genom tiderna och tillhör just en kvinna.

– Oftast är det männens öden som vi läser om i historiska dokument, förklarar Elin Boardy som gärna läser historiska romaner.

Nytta av utbildningen

I våras utexaminerades hon från biblioteks- och informationsvetenskap på Högskolan i Borås Möjligheten att kombinera litteraturintresset med praktisk kunskap i informationssökning, lockade henne. Nu i efterhand tycker Elin Boardy att hon har fått med sig nyttiga kunskaper för sitt skrivande.

– Research måste man ju alltid göra, på ett eller annat sätt, konstaterar hon leende.

Medieintresset för den nyutexaminerade studentens romandebut har växt de senaste veckorna. För närvarande jobbar Elin Boardy vidare på andra skönlitterära texter. Skrivandet i sig beskriver hon som en drivkraft.

– Det är ett sätt för mig att undersöka världen.