Unik brevkorrespondens blir utställning

Broderiet har skickats mellan Linda Worbin och vännen Louise M. Jeppesen. Mellan ställen som Stockholm, Borås, Landskrona, Köpenhamn och Allerød, bara för att nämna några. Utställningen vill skildra en process och sedan 2005 har broderiet kompletterats med andra uttryck som alla hänvisar tillbaka till broderiets olika delar.
- När det hade växt så pass mycket blev vi rädda att det skulle försvinna i posten så vi började arbeta på andra sätt och utvidgade idén, förklarar hon.

Linda Worbin pekar på fotografiet som hon har tagit av broderiet och även de textilmönster som hon har skapat och utvecklat av broderiets olika delar. Louise M. Jeppesen arbetar som grafisk designer och har tagit fram delar av broderiet i grafik och keramik.
– I början sa vi att vi gjorde detta istället för att titta på tv, säger Linda Worbin och skrattar lite. Det är också därför som utställningen lite politiskt fick heta ”Bättre än tv”.

Olika tolkningar av broderiet

Ögonen glänser på Linda Worbin när hon berättar om hur hon och vännen Louise M. Jeppesen kompletterar varandra. Till den gemensamma utställningens tema ”Bättre än tv” jobbade de ibland på varsitt håll utan att se varandras verk. Hon själv har till exempel klätt en tv-skärm med broderi. När Louise M. Jeppesen kom med sin tolkning av temat genom att brodera tv:ns testbild på duk, blev de bägge vännerna positivt överraskade.
- Vi tänkte egentligen på samma sak, men valde att fokuserade på olika delar av den, förklarar Linda Worbin och länken mellan broderiet på tv-skärmen och den broderade testbilden på duken uppenbaras plötsligt för den som betraktar verken.

På galleriets golv ligger stora klumpar av tyg. Välvävda och ihopsnurrade, likt bollar.
– De är min tredimensionella tolkning av det mönster vi hade på broderiet, förklarar Linda Worbin och fortsätter: Jag ville se hur de fungerade rent rumsligt. Mycket av mitt arbete handlar om undersökning.

Utställningen dokumenterar alltså två vänners vänskap under flera år och över landsgränser. Intryck, resor och tillkomsten av barn är några av inslagen som går att utläsa från de ”talande” textilierna. Möjligheten att ta del av utställningen sträcker sig till och med den 30:e augusti. För mer information om utställningen besök: http://www.algarden.se