4,5 miljoner till etanolforskning

Energimyndigheten har beviljat ett anslag på närmare 4,5 miljoner kronor för två olika projekt inom etanolforskning vid Institutionen Ingenjörshögskolan, Högskolan i Borås.

Det handlar om två olika projekt som båda är inriktade mot etanolframställning.

- Vi kommer att använda pengarna för att tillsätta flera PostDoc eller doktorander, säger en mycket nöjd Mohammad Taherzadeh, professor och projektledare.

Projektet Etanolframställning av cellulosamaterial med inkapslad och flockulerad jäst tilldelas 3 146 000 kronor. Målet är att effektivisera jäsningsprocessen genom ett lämpligt val och hantering av jästsvampar. Metoden skapar möjlighet att upprätthålla en tolerant och högre jästkoncentration i jästanken, vilket bidrar till en förhöjd produktivitet.

Det andra projektet, Etanolframställning av cellulosamaterial med zygomyceter, avser etanolframställning från cellulosainnehållande råvaror, där jäsningen utförs med svampar av släktet Zygomyceter. Projektet tilldelas 1 296 000 kronor. Ett mål med projektet är att kunna använda högre temperatur än man gör idag och ändå uppnå samtidig jäsning och hydrolys. Man vill också identifiera arter av svampen som kan ha ännu högre etanolproduktionsförmåga än de stammar man använder idag.

- Denna svamp används även i andra pågående forskningsprojekt, bland annat för att framställa en biologisk superabsorbent och även fiskfoder, förklarar Mohammad Taherzadeh.