Barnmorskeutbildningen godkänd


Institutionen för vårdvetenskap får även i fortsättningen examinera studenter vid barnmorskeprogrammet. Detta konstaterades efter en uppföljning av den utvärdering som genomförde 2006. Den gången riktades kritik bland annat mot brister i den verksamhetsförlagda delen av utbildningen.

Institutionen har haft ett år på sig att genomföra de förändringar och åtgärder som föreslagits för att säkra kvaliteten på utbildningen. Ett omfattande rekryteringsarbete för att höja den akademiska kompetensen samt en satsning på ett förbättrat samarbete mellan lärosäte och verksamhet har resulterat i att bristerna i utbildningen nu bedöms som åtgärdade. I sitt beslut konstaterar Högskoleverket att:

”Den verksamhetsförlagda utbildningen är nu en naturlig och vital del av barnmorskeutbildningen vid de verksamheter som lärosätet har samarbete med. Företrädarna från verksamheten är mycket nöjda med stödet från lärosätet samt det goda samarbetet”

Läs hela beslutet på Högskoleverkets hemsida