Böcker till blivande bibliotekarier

Det är Institutionen för Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan som vill uppmärksamma de som har sökt bibliotekarieutbildningen som startar vårterminen 2009.

– Vi har Sveriges bästa bibliotekarieutbildning och det vill vi tala om. Det är viktigt att studenterna får en positiv bild av oss redan från början, berättar Ewa Skelte, studierektor på Bibliotekshögskolan.

Böckerna som skickas till studenterna är skrivna av författare som nominerats till Borås Tidnings Debutantpris, ett litteraturprojekt som högskolan är engagerad i.

– Att vi skickar en bok handlar förstås inte bara om att läsa böcker, men vi vet att de som vill bli bibliotekarie ofta är intresserade av litteratur.

Även studenter som har sökt till masterprogrammet i biblioteks- och informationsvetenskap får en bok; Pinocchios väg till Borås.