Disputation - Kognitiv utveckling och låtsaslekens mysterier

Vilken typ av kognitiv förmåga måste ett barn utveckla för att kunna låtsas? Detta är kärnfrågan i avhandlingen av CUL-doktoranden Mikael Jensen och för att få ett rättvist svar består en stor del av bakgrunden av en diskussion i vad låtsasleken och människans uppfattningsförmåga är. Människan verkar vara den enda nu levande varelse som klarar av att låtsas, vilket visar att människor inte bara har en särskild kognition, men också att låtsaslekandet är en mycket komplex verksamhet som kräver en komplex kognitiv förmåga.

Mer information hittar du här och här.