¡Feliz Navidad, Borås!

Yoney Lopez Hervis och Ariel Garcia Cruz har sedan i augusti mer eller mindre bott nere i kemilabbet där de testat hur man framställer etanol ur rester från risplantor och purgerbusk- växten jatropha curcas, vars kärna används för att ta fram olja för bl.a. biodiesel. De har gjort detta som en del i ett projektarbete i resursåtervinning.

Med sig i bagaget till Sverige hade de med sig tio kilo nermalet material, som mest ser ut som sågspån, från växterna, och som de har lagt ner många timmar på att förvandla till bioetanol. Nu i slutspurten innan de måste åka hem väntar de bara på att få till jäsningsproceduren ordentligt och att få klart sin rapport.

Varför forskar ni på detta?

- Rester från risodling och jatropha är ett råmaterial som det finns gott om i vår region och andra tropiska länder. Projektarbetet handlar om att bearbeta lignocellulosiskt material som kommer från växter som inte konkurrerar med produktionen av livsmedel. I dag bränner man upp det mesta av denna typ av växtrester till ingen nytta, berättar de.

- Restprodukterna från risodling används idag delvis i fodret till kor i fattigare delar av Kuba. Det är mineralrikt men är inte helt och hållet bra för korna eftersom de får irritationer i halsen. Uppblandat med vanligt foder ger de dock korna mättnadskänsla. Annars strös det ut på åkrarna eller bränns rätt och slätt upp. Resterna från jatrophaplantan går inte att ge som djurfoder eftersom det innehåller giftiga ämnen, så det släng eller bränns vanligtvis.

Vad tycker ni om tiden i Borås och Sverige?

- Vi har blivit väldigt väl bemötta och har fått möta en ny kultur och nya sätt att se på saker och ting. Vi tycker om den svenska organisationen av samhället. Här är rent och fint på gatorna. Borås är en trevlig liten stad. Personalen på Ingenjörshögskolan är trevlig och mycket hjälpsam. Här har vi haft tillgång till väldigt fin utrustning och det har varit så lätt att få tag i det man behöver, säger de och jämför med hemma i Kuba där saker och ting tar mycket längre tid.

Första studenterna inom utbytet

Hemma i Kuba är både Yoney Lopez Hervis och Ariel Garcia Cruz lärare och forskare på universitetet. De har varit utbytesstudenter inom Linnaeus-Palmeprogrammet, där i ett första skede lärare och forskare har gästat Kuba för att undervisa och vice versa. De är första omgången studenter som kommit från universitetet i Matanzas i Kuba. Utbytet med universitetet i Matanzas är inne på tredje året och är inriktat mot energi- och material för hållbar utveckling. De båda gäststudenterna har förutom projektarbetet i resursåtervinning också följt ett par kurser i bioetanol och bioetanol anläggningsdesign.

Fakta om Jatropha:

Jatropha-plantan är en tålig växt som framförallt finns i tropiska områden över hela jorden. Den klarar av att växa på de flesta marktyper, även i öken. Växten är ett träd som blir uppåt två meter högt. Man pressar kärnan för att utvinna olja (oljemängd: ca. 50 procent). Växten odlas framförallt för att utvinna dess olja för biodieselproduktion. Eftersom den kan växa även i karga förhållanden kan den odlas på mark som inte används för matproduktion. Växten används av bönder också som kantväxt eller avskiljare mellan olika grödor samt för att förhindra jorderosion.