Hållbar utveckling för omvärlden

Enligt De Geer är hållbarhet och hållbar utveckling ett samlingsbegrepp där man försöker optimera dagens möjligheter utan att äventyra kommande generationers handlingsfrihet. Men för att vi ska nå en hållbar utveckling behöver aktörer och då särskilt företag ta sitt ansvar och inse betydelsen av en god och långsiktigt hållbar avkastning. Detta samtidigt som organisationer tar ett socialt ansvar och ett ansvar för verksamhetens miljöeffekter.

Sverige har enligt De Geer gått från att vara ett brukarsamhälle där det sociala ansvaret var en familjeangelägenhet via industrisamhället och bildandet av den svenska modellen där socialt ansvar bland företag inte främjades. Nu befinner vi oss på en arena där politiker, näringsliv, Non-Governmental Organisations och finansmarknaden agerar för att påverka och främja en hållbar utveckling inom olika sektorer, där socialt ansvar framhålls som en viktig grund för verksamheten. Förväntningar från media, anställda/kunder, medlemmar påverkar aktörerna och det finns en poäng för företag att ta fram jämförbar information. Detta för att kunna se utvecklingen över tid och den påverkan som verksamheten har på omvärlden år efter år. Corporate Social Responsibility (CSR) blir allt viktigare för företag och vi ser nu att även den offentliga sektorn arbetar allt mer aktivt med att skapa en god värdegrund.

Vid föreläsningen diskuterades de etiska perspektiven livligt. Professor Hans De Geer menar att etisk hållbart agerande är beroende av en enskild persons värdegrund och att det kan vara ett innehållslöst påstående om man inte relaterar dessa värden till olika perspektiv.

Särskilt stort intresse för föredraget fanns bland personal från Institutionen för vårdvetenskap. Professor Hans De Geer föreläste även under dagen på Institutionen för data- och affärsvetenskap som också hade diskussioner i smågrupper kring följande frågor:

  • Hur förklarar vi hållbar utveckling utifrån varje ämnesinriktning?
  • Hur kan hållbar utveckling förändra kunskapsområdet för våra framtida professionsområden?
  • På vilket sätt kan hållbar utveckling förändrar utbildningens innehåll och pedagogik?

Föreläsningen är en del av Högskolan i Borås satsning på miljö- och hållbar utveckling och målsättningen med föredraget var att anställda på Högskolan i Borås skulle få en inblick i området hållbar utveckling.