Högskoleverket återkallar examensrätter

Högskoleverkets övergripande intryck av uppföljningarna är att utvärderingen har gett effekt. De flesta har tagit kritiken på allvar och med engagemang arbetat för att förbättra kvaliteten i utbildningarna.

– En tydlig kritik ger effekt och är bra för kvaliteten i utbildningen, säger universitetskansler Anders Flodström, med en tydlig udd riktad mot landets universitet och högskolor som nyligen formulerat stark kritik mot kvalitén i verkets utvärderingar.

De sakkunniga som deltog i uppföljningen hade också medverkat i utvärderingen 2006. Det innebär att det funnits en kontinuitet mellan utvärderingen och uppföljningen, menar Högskoleverket. Gemensamt för de utbildningar som inte har genomfört de rekommenderade åtgärderna och därför inte nått upp till kvalitetskraven är att de varit sena med att påbörja förändringar av utbildningen. Det kan också konstateras att engagemang och tydliga direktiv från lärosätenas högsta ledning har betydelse för att åtgärderna ska få genomslag i form av kvalitetsförbättringar.

Högskolan i Borås fick inte sin examensrätt ifrågasatt vid den ursprungliga kvalitetsgranskningen och är därför inte berörd av dagens beslut. 

Återkallade examensrätter

Högskoleverket återkallar nedanstående examensrätter:

Sjuksköterskeexamen vid Karolinska institutet
Sjuksköterskeexamen vid Högskolan i Skövde
Specialistsjuksköterskeexamen vid Högskolan i Skövde
Specialistsjuksköterskeexamen vid Uppsala universitet

Godkända utbildningar

Högskoleverket finner att följande tidigare ifrågasatta utbildningar nu är godkända.

Sjuksköterskeexamen vid:
Blekinge tekniska högskola
Högskolan Dalarna
Ersta Sköndal högskola
Linköpings universitet
Röda Korsets högskola
Umeå universitet
Uppsala universitet
Högskolan Väst
Örebro universitet

Specialistsjuksköterskeexamen vid
Blekinge tekniska högskola
Högskolan Kristianstad
Högskolan i Gävle
Karolinska institutet
Högskolan Väst
Växjö universitet
Luleå tekniska universitet
Mälardalens högskola

Not 1: 

Sjuksköterskeutbildningen vid Högskolan i Borås har inte varit ifrågasatt.

Not 2:

För Högskoleverkets information, se här.
Lärosätenas kritik mot Högskoleverket, kan läsas här.
Högskoleverkets svar på kritiken.