Kursarbete gav pris i affärsidétävlingen

Läs mer om tävlingen och priset i Borås Tidning.