Lyckad disputation för Mikael Jensen

13 december 2008, Humanisten på Göteborgs Universitet:
Forskningsprojektet som ligger till grund för avhandlingen ”Kognitiv utveckling och låtsaslekens mysterier” påbörjades i januari 2004 och nu var det slutligen i hamn. Disputationen utfördes utan problem och Mikael Jensen gratulerades av familj, vänner och kollegor.

Ett komplicerat område

Vad är det som krävs av ett barn för att kunna låtsas? Det är en av frågorna som Mikael Jensen tagit sig an i sin avhandling. Barns lek har varit under luppen många gånger förut, men ändå tror Mikael Jensen att det ännu finns mycket att forska på i ämnet.
- Jag har bidragit med några nya bitar till forskningen, konstaterar han. Men, det är fortfarande mycket som inte är klarlagt. Det är ett väldigt komplext forskningsområde.

Omfattande studier

Under arbetet med avhandlingen har Mikael Jensen genomfört en experimentell studie med barn i åldrarna 2-5 år. Som forskare är det oerhört viktigt att utföra studier av den här sorten på ett korrekt och vetenskapligt sätt och som forskare måste man även vara vaksam på hur man själv agerar gentemot barnen som ingår i studien. Som en extra del i arbetet har Mikael Jensen därför även videofilmat sig själv tillsammans med barnen i studien, så att han har kunnat studera sig själv, när han studerar barnen.

Fler projekt står på tur

På frågan om vad som händer härnäst konstaterar Mikael Jensen att han känner sig ganska klar med just den här typen av studie. Däremot väntar två olika nya studier.
Dels en studie om barns lärande, vilket är ett område som han forskat i tidigare, dels en studie om vuxna människors kommunikation.
Mer intressant läsning på gång, med andra ord.