Nya registreringsregler


Du som student kan registera dig genom att antingen att skicka ett e-postmeddelande eller via ett personligt besök på en våra studentexpeditioner måndag - fredag, kl 10:00-12:00. Uppge namn och personnummer samt vilken kurs du skall registreras på.

Anmälan om registrering kan ske tidigast fem veckor innan kursstart. Observera att vi INTE tar emot registreringsönskemål per telefon och vi har tyvärr EJ heller möjlighet att skicka ut bekräftelsemail på mottagen registering.

 

Vänd dig till:

Yvonne Schultz
yvonne.schultz@hb.se
Rum E730

Sjuksköterskeutbildningen
Irene Lammassaari
irene.lammassaari@hb.se
Rum E730A
Barnmorskeutbildningen
Distriktssköterskeutbildning
Sjuksköterskeutb. med inriktning mot psykiatrisk vård
Vård- och omsorgsinformatik och -administration
Fristående kurser
Uppdragsutbildning
Krister Ring
krister.ring@hb.se
Rum E733
Specialistsjuksköterskeutbildning inom:
ambulanssjukvård
anestesi
intesivvård
operation
+ tillhörande fristående kurser