Populärt att bli sjuksköterska

– Sökandetrycket till vårens utbildningar och kurser ser bra ut, säger Ulrika Bernlo som är antagningsansvarig på Högskolan i Borås.

Under våren startar sex program och populärast bland dem är sjuksköterskeutbildningen som fyller samtliga platser och har över 400 som står i kö för att komma in på en reservplats. Även lärarutbildningarna och bibliotekarieutbildningen fyller sina utbildningsplatser och har reserver.

– Av vårens 100 kurser tillhör kursen grafisk design och digital presentation den mest populära, fortsätter Ulrika Bernlo.

Du kan fortfarande söka

Trots att anmälningstiden gått ut kan du fortfarande söka till vårens program och kurser.

– Vi tar fortfarande emot sena ansökningar till de flesta av våra kurser och program. Av erfarenhet har vi lärt oss att det är en del som hoppar av före utbildningsstart, så man har alltid chans fram till utbildningsstart att söka, förklarar Ulrika Bernlo.

Viktiga datum

För dig som fått ett antagningsbesked gäller följande datum:
Sista svarsdag på ditt antagningsbesked är den 30 december. Det säkraste sättet att svara på är via webben på studera.nu
Den 8 januari går det andra antagningsbeskedet och terminsstart är den 19 januari.