Presentationer av nobelpris sår frö hos gymnasister

Läraren Kerstin Ahlström var i förra veckan med på plats i en av de stora hörsalarna på Högskolan i Borås.

- Det är klart att det kan vara komplicerade ämnen när man precis har börjat gymnasiet, men det kan ändå ge inspiration och skapa lite spänning kring det man sen läser i skolan. I gymnasiet får du grunden till mycket, men som elev kan man undra vad en del är bra för. Då kan en sån här föreläsning hjälpa till att visa vägen och att det finns en fortsättning på den bas som det naturvetenskapliga programmet erbjuder, säger hon.

Kerstin Ahlström undervisar själv i fysik, men säger efter presentationen av kemi- och medicinpristagarna att just biokemi har blivit ett ämne som påverkar oss så mycket i vardagen.

- Visst är det komplext, men förståelsen för ämnet är jätteviktigt och påverkar vår vardag mycket mer än vi tänker på.

Välutvecklat samarbete

Många av lärarna på Högskolan i Borås är vana vid att undervisa även på andra nivåer. Samarbetet med vissa gymnasieskolor i Borås är välutvecklat. Dag Henriksson, lektor på Ingenjörshögskolan, har själv ett förflutet som gymnasielärare och tycker att det är både viktigt och stimulerande att ha fortsatt kontakt med gymnasiet.

- Det är viktigt att visa att ingenjörskonsten har en stark ställning i Borås. Många boråsare vet inte ens att vi har en etablerad ingenjörsutbildning mitt i stan. Textilutbildningar och biblioteksutbildningen är det fler som känner till. Vi vill naturligtvis att de som är intresserade av att skaffa sig en ingenjörsutbildning gör det på hemmaplan.

Ingenjörshögskolan vid Högskolan i Borås är involverad i flera forskningsprojekt både i Sverige och internationellt. Hållbar utveckling är ett s.k. profilområde och här forskas både i framtidens avfallshantering och internationella återvinningsprojekt men även i hur textilier kan bli både tekniska och smarta.

Viktigt att berätta

- Det är viktigt att vi berättar om vår verksamhet. Hur ska annars unga människor komma på att de ska bli ingenjörer, säger Dag Henriksson.

Årets Nobelföreläsning var den andra i ordningen, men konceptet har redan gett effekt.

- Mina gymnasietvåor, som var med första gången förra året, tycker att det är kul att det blev en fortsättning i år, säger Kerstin Ahlström.

- Förra året fick vi kontakt med elever som ville få råd från oss för sina projektarbeten. Då tycker jag att vi har lyckats med det som den här föreläsningen handlar om, nämligen att få chans att lyfta blicken över tragglandet i vardagen. Det är några faktorer som anses som speciellt viktiga om man ska vinna ett nobelpris, kontakter och stimulans är ett par av dem, sammanfattar Dag Henriksson.

Christian Agebratt och Martin Gustavsson, som går första året på Bäckängsgymnasiet, tyckte att det var kul att få veta varför priset delas ut för just de här upptäckterna.