Rapport från Delphiprojektets workshop

En grupp inbjudna experter träffades i universitetets lokaler vid Annedalsseminariet en kall vinterdag i Göteborg i november. 

Syftet med workshopen var att enas om vilka forskningsfrågor inom biblioteksområdet som är de mest centrala för de svenska biblioteken. Representanter från samtliga bibliotekssektorer fanns på plats och intressanta diskussioner fördes om olika förhållningssätt till de forskningsfrågor som fått hög respektive låg rankning i de tidigare genomförda enkätundersökningarna. Stämningen var god och många spännande tankar utbyttes. 

Flera av de inbjudna uttryckte sitt gillande av dagens upplägg som var organiserat av Elena Maceviciute och Tom Wilson.