Samverkanspriset 2008

Redan 2005 beslutade Högskolan i Borås för att inrätta ett s.k. Samverkansstipendium, ett pris till dem som har gjort goda insatser i samverkans väg mellan högskolan och det omgivande samhället.

Hittills har priset varit i indelat i två delar. Den ena riktat till anställda vid Högskolan i Borås och den andra till personer inom Sjuhärad som samverkat med högskolan på ett utmärkande sätt. Men nytt för i år är att även studenter kan få samverkanspriset.
– Vi har efter några års erfarenhet gjort en bedömning att även studenterna kan bidra till samverkan med omvärlden, säger Staffan Lööf, utvecklingsdirektör vid Högskolan i Borås.

Till skillnad från andra som belönas för ett arbete som de gjort under det gångna året, kan studenterna nominera sig själva i förväg, för ett arbete de vill göra. För studenter gäller att pengarna ska gå till att genomföra projekt, idéer eller aktiviteter som gynnar högskolans ambition att bli professionsuniversitet och stärker studenternas anställningsbarhet. Priset kan också omfatta en enskild student eller en grupp av studenter.

Prissumman för respektive del är 10 000 kronor för enskild person, och 20 000 kronor för grupp. Priset är ett rese- och arbetsstipendium som ska användas till kompetensutveckling kopplat till samverkansområdet.

Alla har möjlighet att nominera personer inom och utom högskolan till priset. Till nomineringen/ansökan bifogas en motivering samt en kort sammanfattning av samverkansprojektet.

Ansökningar och nomineringar ska vara högskolan tillhanda via registrator@hb.se. Märk med dnr. 1011-08-27. Pristagare utses av en jury bestående av personer från såväl högskolan som privat och offentlig sektor.

OBS sista dag för nominering är måndagen den 12 januari 2009.

Priset delas ut i samband med STARK-dagen den 5 februari 2009.

Tidigare pristagare:

2007: Olle Engström, Borås Stad & Agneta Nordlund Andersson, projektledare, Textilhögskolan.
2006: Lärarlaget för entreprenörsprogrammet vid Sven Erikssongymnasiet i Borås & universitetsadjunkt Ingamay Larsson, Institutionen för pedagogik.
2005: Christina Josefsson, Borås Stad & Peter Kammensjö, Bättrekonceptet, Högskolan i Borås