Seminarium som ska bli bok

"The Nordic-Baltic-Russian Network on the History of Books, Libraries and Reading" heter nätverket, som förenar forskare och lärare från Norden och Baltikum runt frågor om bokens -, bibliotekens - och läsningens historia.
– Vi ligger geografiskt nära varandra och delar gemensam historia, säger Magnus Torstensson, universitetslektor på Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan.

Han är en av initiativtagarna till seminariet “Library spirit in the Baltic-Nordic Region”, som nätverket höll förra veckan på Högskolan i Borås. Sven-Eric Liedman, professor i idé och lärdomshistoria, var huvudtalare och höll ett föredrag om bildningens och folkbildningens historia.
– Det är angeläget och oerhört viktigt i en tid då kunskap strömlinjeformas och korvstoppas, förklarade han.

Sven-Eric Liedman står utanför nätverket och just därför ansågs hans idéer och tankar passa bra som inspirationskälla, berättade Magnus Torstensson. De tolv forskarna från Norden och Baltikum, som kommit på plats till seminariet presenterade sina artiklar om biblioteksväsendet och dess historia i respektive land. Tillsammans med övriga bidrag från samtliga nordiska och baltiska länder inklusive de självstyrande områdena Grönland, Färöarna och Åland, ska både artiklarna och diskussionerna, så småningom, resultera i en bok med planerad utgivning, nästa år.