Sista spiken för i år

Forskaren Torbjörn Ljungkvist har utgått från en central fråga i svensk politik - hur kan man främja tillväxten? Ett sätt är entreprenörskap. Han har i sin avhandling intresserat sig för de möten som sker mellan expert och entreprenör i rådgivningssituationer.

– Vi vet egentligen inte så mycket om dessa möten. Jag har varit med och observerat, analyserat videoinspelningar och gjort intervjuer med entreprenörer och experter.

Torbjörn Ljungkvist har utfört studien inom det stödprogram som CONNECT/Väst och CONNECT/Sjuhärad erbjuder tillväxtföretag.

– Det visade sig bland annat att det är viktigt att rådgivningen anpassas till den fas affärsprojektet befinner sig i. En del entreprenörer uppfattar råden som icke konstruktiva, medan en del tycker att råden de får är värdefulla.

Affärsrådgivning - Samspel mellan entreprenör och experter är titeln på Torbjörn Ljungkvists avhandling. Han disputerar om knappt två veckor onsdagen den 17 december kl.13-15. Disputationen äger rum i CG-salen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Fakultetsopponent är professor Per-Olof Berg.