Spännande utbyte mellan Borås och Bangkok

– Hela Asien är ett tillväxtområde och genom det här samarbetet kan högskolans studenter förbereda sig inför en global arbetsmarknad och därmed bli mer konkurrenskraftiga. Det konstaterar högskolans förre rektor Said Irandoust numera rektor för AiT i Thailand, vid en videokonferens direkt från Bangkok fredagen den 28 november.
Avtalet omfattar elva punkter med fokus på ett långsiktigt samarbete och innebär ett utbyte på både forskar- och studentnivå. Dessutom kan det på sikt bli tal om ett svenskt campus i Bangkok. Det första konkreta samarbetet syns dock redan nästa år. Hösten 2009 kan svenska studenter söka till en helt ny affärsingenjörsutbildning med Asiatisk profil och som bland annat kommer att ha en termins studier i Bangkok.


– Trots att läget är turbulent just nu, så har Thailand ett stabilt samhälle som kommit långt i sin egen utveckling. Vi hoppas givetvis att den pågående krisen är ett övergående problem, säger Said Irandoust.

Win-win-situation

Att samarbetet kommit till stånd beror mycket tack vare högskolans förre rektor Said Irandoust numera leder AiT.

– Han känner vår verksamhet och vi tycker att det är ett bra tillfälle att knyta ett närmare samarbete. Han har gett goodwill till Borås och viceversa givetvis. Det här är helt enkelt en fantastisk möjlighet för oss, säger högskolans rektor Lena Nordholm.

Hon, prorektor Björn Brorström, Hans Björk, prefekt på Institutionen Ingenjörshögskolan och informationschef Sten Dellby besökte AiT för några veckor sedan och det var då avtalet skrevs under.

Said Irandoust poängterar att utbildningssektorn i hela Asien är inne i stor expansion.

– Men det sker på bekostnad av kvaliteten. Det finns ett behov av universitetsutbildning med kvalitet och därför är Högskolan i Borås väldigt intressant. Högskolans profilområden är därför mycket attraktiva här.

Högskolan i Borås vill ge studenterna en attraktiv spetskompetens. Samtidigt hoppas man att man kan komplettera med grundutbildningar och erbjuda masterutbildningar på AiT, eftersom AiT enbart har utbildningar på masternivå.

Lena Nordholm tror inte att det blir några problem att marknadsföra ett Asiatiskt utbyte för Boråsstudenterna.

– Svenskarna har positiv erfarenhet från landet. Det är något som vi vill dra nytta av i det här samarbetet. Vi vill satsa på AIT som en av våra viktigaste samarbetspartners. Vårt mål är samarbete på många olika områden.

Lena Nordholm, Elena Maceviciute, Mohammad Taherzadeh och Hans Björk i samtal med kollegorna på AiT. Alla ser fram emot att gå från plan till konkret aktivitet.