Studentenkät om arbetsmiljön

Sedan två år följer Högskolan i Borås upp medarbetarnas upplevelse av sin arbetsmiljö genom en s.k. Medarbetarenkät. Som en naturlig steg i utvecklingen vill högskolan nu också ta temp på vad studenterna tycker och gör därför Studentbarometern till en årlig undersökning.
– Det handlar om att kunna se vilka områden vi kan förbättra oss på och bättre planera vår verksamhet, säger Lolo Lebedinski, projektledare för Studentbarometern.

Genom att studenterna svarar på enkäten blir de en del av kvalitetsarbetet. Något som också möjliggör bättre fördelning av resurser och planering av verksamheten.
– Framkommer det exempelvis att våra studenter är stressade, då får vi kanske sätta in fler kuratorer, berättar Lolo Lebedinski.

De som svarar på enkäten deltar i utlottningen av 2x50 biobiljetter, dvs. 50 personer vinner två biobiljetter var. Resultatet av Studentbarometern kommer att publiceras på högskolans webbplattform och Studentkårens hemsida i slutet av januari 2009.