Utredning lämnar förslag för en hållbar lärarutbildning

Utredningen om en ny lärarutbildning har i dag överlämnat sitt betänkande En hållbar lärarutbildning. Utredningen föreslår bland annat att lärarutbildningen framöver ska kunna leda till två olika yrkesexamina: grundlärarexamen och ämneslärarexamen.

Några av huvudpunkterna i betänkandet:

  • En långsiktigt stabil lärarutbildning av hög kvalitet med fokus på läraryrkets centrala innehåll och djupa ämneskunskaper.
  • Två nya examina med tydliga inriktningar garanterar att lärare utbildas på vetenskaplig grund och för skolsystemets behov.
  • För att garantera hög kvalitet kommer universitet och högskolor att få ansöka om att få ge den nya lärarutbildningen.