Samverkan med Monash University i Australien

Syftet med besöket var att gemensamt arbeta fram ett Memorandum of Understanding som i först hand omfattar nätverksarbete, forskar- och lärarutbyte. Avtalet kommer även att inrymma möjligheter till studentutbyte i form av fält studier och observationer inom specialistutbildningarna. Dessutom blev Björn-Ove och Margret inbjudna att skriva om vårdvetenskap i Journal of Emergency Primary Health Care och Björn-Ove att sitta med i Editorial Board. Forskare från PreHospen kommer att tillfrågas om att bli referee inom aktuellt forskningsområde.

Under besöket var både Margret och Björn-Ove inbjudna att delta och medverka som föreläsare vid Asia Pacific International Conference 2007, förlagd till The Gold Coast i Queensland. Konferensen organiserades av Australian College of Ambulance Professionals (ACAP). Konferenstemat var ”Out of Hospital Care – Challenge your Boundaries”. Margret Lepps presentation handlade om konflikthantering och Björn-Ove Suseruds om hot och våld inom svensk ambulanssjukvård.