Anbud på ny rektorsutbildning lagt

Hans Johansson, föreståndare vid Centrum för skolutveckling (CSU), Högskolan i Borås berättar:
– Myndigheten för Skolutveckling har utlyst ett sexårigt uppdrag för den statliga rektorsutbildningen som de vill ska bli mer akademisk. Rektorsutbildningen genomförs som en uppdragsutbildning för rektorer/chefer på såväl förskole- och grundskolenivå som gymnasial nivå.

Syftet med den nya utbildningen är att ge rektorer/chefer en ökad beredskap att leda och utveckla skolan mot de nationella målen för verksamheten.

Starka gemensamma krafter

Högskolan i Borås har tillsammans med Högskolorna i Halmstad, Jönköping och Skövde gått ihop för att skapa en konkurrenskraftig utbildning.
– Tillsammans utgör vi ett starkt alternativ. Då utbildningen ska ges på en avancerad nivå har vi de rätta förutsättningarna med bland annat en god forskningsmiljö, särskilt inom skolutveckling och ledarskap.
– Vi har sedan tidigare samarbeten inom olika områden, till exempel inom master- och forskningsprogram.

Samarbetet innebär att högskolorna gemensamt ska planera och genomföra den treåriga uppdragsutbildningen.
– Utbildningen rymmer tre kunskapsområden om vardera 10 högskolepoäng. Dessa är skoljuridik och myndighetsutövning, mål- och resultatstyrning samt skolledarskap. Vi kommer inte att göra någon områdesuppdelning mellan högskolorna utan vi ska gemensamt arbeta med alla delar.

I dagsläget är det åtta universitet som ger uppdragsutbildningen, detta ska nu utökas med minst två lärosäten.