Hallå där...

Hur har du haft det i Asien under de här åren?

Det är oerhört spännande att vara på plats i Sydostasien som är en mycket dynamisk region. På AIT arbetar vi mycket regionalt med att utveckla regionens kapacitet om bl.a.  frågor kring hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning. Vi lägger fokus på teknik och hur tekniska lösningar bäst kopplas till utveckling, implementering, genus, policyfrågorna, beslutsfattande med mera.

Vad har varit svårast under åren?

Det svåraste, men också det mest spännande, har varit att förstå regionen. Att acceptera att ens bild av en region sällan stämmer, är inte alltid lätt och det kan ta tid att bli av med sina förutfattade meningar. För att kunna göra detta måste man leva i regionen – träffa och interagera med de människor som lever där.

Asien är en komplex, icke homogen region med stor mångfald. Det gör utmaningarna diversifierade, det finns ständigt olika frågor att kämpa med och arbeta för. 

Vad skulle du säga har varit din största utmaning?

Definitivt arbetet med att föra AIT tillbaka på kartan. När AIT bildades 1959 blev det snabbt det ledande tekniska institutet i Asien men sen har konkurrensen ökat. Det har varit några år nu då AIT har haft svårt att hitta sin roll. Men nu är vi på rätt väg!

AIT är inte bara ett traditionellt akademiskt institut, vi arbetar också ”hands on” i utvecklingsfrågor. Vi arbetar mycket mot slutanvändaren, och med att påverka de politiska krafterna. Våra forskningsresultat kan användas av och hjälpa lokalbefolkningen i aktuella frågor. Det gör också att vi ser till att vi arbetar med rätt frågor, det som faktiskt behövs för befolkningen. Såväl sociala, ekonomiska som politiska frågor integreras alltid tidigt i våra processer.

Hur ser då framtiden ut?

Arbetet med den legala statusfrågan som vi har drivit de senaste åren börjar nu ge resultat. Det har varit ett viktigt arbete för att få en legal status i regionen. Det är viktigt att komma ihåg att AIT inte är ett thailändskt universitet, det tillhör inte något enskilt land utan är ett internationellt/regionalt institut.

Jag räknar med att vi i slutet av detta år kommer att kunna skriva under AIT:s nya stadgar tillsammans med de blivande medlemsländerna. Detta kommer att ge oss en viktig legitimitet, t.ex. kommer vi inte längre behöva betala skatter i Thailand, vi kommer få sitta med som observatörer i ASEAN (Association for SouthEast Asian Nations), i FN-ECOSOC (FN’s ”Economic and Social Council”), i SAARC (South Asian Association for Regional Cooperation, etc. Detta underlättar för oss att uppfylla vårt mandat och vår roll som utvecklingsinstitut.

 Och hur ser framtiden ut för dig själv?

Jag har nu ett år kvar på mitt kontrakt och därefter vet jag inte vad som händer. Jag trivs bra i Sydostasien och det är en otroligt nyttig erfarenhet att få vara med i en region med så hög puls. Sydostasien kokar av en utvecklingsglädje och framtidstro!

Hur är det då att vara tillbaka här i Borås?

Det är roligt att komma tillbaka och hälsa på, särskilt imponerad blev jag av den nya entrén som blivit väldigt fin. Jag försöker ständigt hålla mig uppdaterad med vad som händer på högskolan genom främst webben. Jag glädjes oerhört för högskolans framgångar och snabba utveckling.