Högskolans forskning förändrar e-handeln

Co-design, eller sam-design, kallas sättet att arbeta när man låter flera intressegrupper med olika perspektiv vara medskapare i utvecklingen av nya tjänster. Inom ramen av projektet ”e-click” är det nya lösningar för handel och tjänster på Internet som står i fokus.

Nya förutsättningar 

Högskolan är partner i projektet och Borås har tilldelats sex miljoner kronor för utvecklingen av ett forskningscenter.

– Vi har länge arbetat i denna riktning mot handel- och tjänsteutveckling i Borås, säger Mikael Lind, docent vid Institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA), Högskolan i Borås. 

– Även om e-handel och e-förvaltning nu håller på att radikalt ändra förutsättningar för företag och förvaltning så är detta bara det första steget, menar Olov Forsgren, professor vid IDA  och del av en rådgivande grupp för EU-kommissionen där idén växte fram.

– I nästa steg får vi omvända Internettjänster där kunder och medborgare allt mer kommer att kunna använda sina personliga portaler och betjänter för allehanda ändamål. Bloggar och communities är bara några första vindpustar som ibland går under namnet Web 2.0. Hela utbildningssektorn kan komma att förändras när eleverna på nya sätt blir direkt delaktiga i samhällsbyggandet, säger Olov Forsgren.

EU-projektet har en budget på 60 miljoner kronor, varav sex miljoner tillfaller Borås.  Sammanlagt ska åtta forskningscenter utvecklas i Europa