Energi från avfall hett ämne för disputation

Vad handlar din forskning om?

- Jag har forskat i förbränning och samförbränning av biobränsle och avfall. Jag har fokuserat på samförbränning av biobränsle och avvattnat avloppsslam men också förbränning av rivningsvirke kontaminerat med zink och klor.

Hur kan din forskning komma till nytta för allmänhet/näringsliv?

- Samhället behöver elektricitet och värme och förbränning av förnyelsebara bränslen, som träflis och träpellets, men även åkerbränslen är ett relativt miljövänligt sätt att producera energi, förutsatt att det görs på rätt sätt. Vidare genererar samhället avfall som måste tas om hand. Först och främst ska avfallsmängden minskas, men samhället har begränsade möjligheter att göra detta. Vi genererar mer och mer avfall världen över. Det näst bästa alternativet är att återanvända avfallet följt av återvinning, energiutvinning och i sista hand deponering. Det är i det näst sista steget i denna avfallshierarki som mitt arbete kommer in, att utvinna energi ur avfall.

Hur kommer det sig att du valde att studera det du studerat och vidare att doktorera?

-Jag har alltid varit väldigt miljömedveten och intresserad av energifrågor. Dessutom tycker jag det är kul att räkna och lösa problem. Att jag började forskarstudera kan jag tacka min före detta chef och mentor Jonny Hylander för. Det har varit en spännande tid.

Vad var bäst under tiden som forskarstudent?

-Det är att man får möjlighet att fördjupa i något som man är intresserad av och brinner för. Man får resa, gå på konferenser och träffa andra som jobbar med samma sak men som har andra erfarenheter och andra problemställningar att utgå ifrån. Man får jobba i en mycket intressant och kreativ arbetsmiljö.

Hur känns det nu när du är färdig?

-Skööönt!

Vad är ditt nästa steg efter disputationen?

- Till hösten ska jag undervisa på Ingenjörshögskolan igen. Men jag kommer också att fortsätta med forskningen på deltid.

AnnaLena är uppvuxen i Svenljunga. Efter gymnasiet åkte hon till Schweiz och arbetade ett år som au-pair. Därefter var det dags att börja studera och utbildningen hon satsade på fanns på Högskolan i Borås. Det blev en högskoleingenjörsutbildning med inriktning mot elkraft- och värmeteknik. Hon tog examen 1998 men släppte inte högskolan, för året därpå började hon att undervisa här. Forskarstudierna påbörjades år 2002.


Titel på avhandlingen: Co-combustion of Biomass and Waste Fuels in a Fluidised Bed Boiler - Fuel Synergism
Datum för disputation: 2008-06-12
Tid: Kl.14:00
Plats: Sal HA3, Chalmers, Hörsalsvägen 4, Göteborg
Opponent: Professor Rainer Backman, Institutionen för Energiteknik och termisk processteknik, Umeå Universitet
Disputatioonen genomförs på engelska