Hallå där...

Vad kommer det nya nätverket att innebära?

– Idag finns det en osäkerhet om hur IT kan användas i utbildning och i lärande. Jag hoppas att nätverket ska minska osäkerheten och samtidigt fungera som ett viktigt nav för gemensamma utvecklingsprojekt och erfarenhetsutbyten, lärosätena emellan.  Det är viktigt att alla lärarutbildare får möjlighet att utveckla sin digitala kompetens så att IT blir en naturlig del i lärarutbildningens alla delar.

 Hur kommer studenterna på lärarutbildningarna att märka av nätverket?

– Lärarutbildningen i Borås ligger i jämförelse med andra lärosäten långt fram i användandet av digitala resurser, samtidigt som det finns mycket som kan utvecklas. Nätverket kommer att märkas eftersom Högskolan i Borås aktivt ska att delta i olika projekt som ska utveckla IT-användningen.

Vad blir din uppgift i nätverket?

– Jag kommer att sitta med i nätverkets verkställande utskott, vars roll handlar om att ta initiativ till och bedöma förslag på utvecklingsprojekt från olika lärosäten.

Fakta om KK-stiftelsens intresse för mer IT i lärarutbildningarna:

 Satsningen utgår ifrån stiftelsens övergripande verksamhetsmål, att långsiktigt stärka Sveriges konkurrenskraft. I denna strävan anses utbildning vara av central betydelse. KK-stiftelsen utgår i sin satsning från en övertygelse om att IT ska kunna bidra till ett lärande med högre kvalitet, ökad motivation och en effektivare administration. KK stiftelsens riktade sig i sin satsning till lärarutbildningen med målsättningen att bidra till att höja lärarstudenternas digitala kompetens, så att de i sin kommande yrkesgärning kan använda IT för att stärka elevernas lärande.