Lärares entusiasm och engagemang prisas

Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse delar årligen ut ett pris till särskilt duktiga tekniklärare vid landets högskolor och universitet. Syftet är att premiera goda lärarinsatser, uppvärdera lärarrollen och stödja en god högskoleutbildning. Förslag till priskandidat kommer från Studentkåren i Borås. I år har priset gått till tre lärare. En av dessa är Mikael Lind vid Högskolan i Borås. 

– Det känns verkligen jättekul att bli uppmärksammad för mina pedagogiska insatser, säger Mikael Lind.

– Min strategi har under många år varit att både bidra till studenters lärande genom de erfarenheter som jag förvärvat genom praktiknära forskningsarbete och genom att engagera studenter i olika utvecklingsarbeten.

Prissumman är 50 000 kronor.

Sticker ut

Motiveringen från Ångpanneföreningens Forskningsstiftelse lyder:

Som föreläsare och lärare är Mikael Lind engagerad och entusiasmerar studenterna. Något som gör att Mikael på ett spännande sätt sticker ut är att han, förutom sitt starka engagemang som lärare och föreläsare, de senaste åren arbetat med ett forskningsprojekt, e-Me, som fokuserar på studenternas behov av att hantera stora mängder information.

Priset går även till Olof Heden, matematik, KTH och Jonny Pettersson, datavetenskap, Umeå universitet.

Samverkansstipendium delades ut

En annan stipendiat som uppmärksammades var Olle Engström, som fick högskolans samverkansstipendium om 10 000 kronor. Detta fick han för sitt engagemang kring studentutbyte med Indonesien, vilket gjort Borås till en mer miljömedveten aktör.