Manliga studenter stöttas genom Nätverket MaNet

Universitetsadjunkt Fredric Gieth är lärare på Institutionen för pedagogik och grundare av nätverket MaNet. Han är inte förvånad över de aktuella rapporterna rörande manliga lärarstudenter som hoppar av sin utbildning.
– Samtidigt som det är beklämmande så bekräftar det vad jag själv ser som lärare när jag möter manliga studenter. Framförallt förskolan har varit och är fortfarande ett könsmärkt område och en kvinnodominerad arena. Det utgör grunden till många av de frågeställningar som uppkommer speciellt i början av utbildningen.
Frågor som: Kommer jag att accepteras? Vilken roll förväntas jag ta? Ställs andra krav på mig?
Hur hanterar jag om jag blir ifrågasatt som man?. Det var just därför vi startade nätverket MaNet.

Ser redan en förändring

MaNet startade för knappt ett år sedan, så det är fortfarande ett ”ungt” nätverk. Fredric Gieth kan dock redan skönja tecken på en förändring.
– Jag kan bara se till de studenter som är mest aktiva inom nätverket, men där kan jag redan se en ökad trygghet i rollen som lärare. En säkerhet som de verbaliserar. Vi har också fått många positiva reaktioner från kvinnliga studenter som ser en balansering av könsfördelningen inom förskolan som någonting positivt och viktigt.
Han poängterar dock att det är alldeles för tidigt för att kunna uttala sig med någon form av statistisk säkerhet.

Fler nätverk

Högskolan i Borås är inte den enda organisationen som bildar nätverk för lärare. I dagarna har det bland annat uppmärksammats om nätverksbyggande mellan förskolorna Björåsskolan, Slottsbergsskolan och Järnbrottsskolan som träffats under gemensamma aktiviteter för att utbyta erfarenheter och kunskap. I Norge pågår sedan många år ett nationellt överspännande nätverksbyggande under namnet ”Menn i Barnehagen - MiB”, som liksom MaNet är ett nätverk som speciellt inriktar sig på att stötta manliga studenter. Under våren 2008 har MaNet och MiB lagt grunden för ett internationellt samarbete som förhoppningsvis kommer att ta fart under hösten.