Minnesruna

Jerker Johnsson byggde grunden för sektionen Industriell Ekonomi vid Ingenjörshögskolan genom att förverkliga sin egen idé om affärsingenjören. Med knappa egna lärarresurser utbildades de första kullarna med hjälp av kreativitet, passion, hängivenhet och erfarenheterna från att varit fabrikschef på Volvo. Jerker startade Industriell Ekonomi som under han ledning har expanderat till tre professorer och åtta lektorer och adjunkter. Vi har till största del Jerker att tacka för de 322 studenter som just nu läser Industriell Ekonomi på grundnivå.

Jerker var alltid sig själv och hade ingen lystnad efter ting eller makt; han blev nöjd genom samvaron med oss och naturen som var omkring honom. Jerker tog sig alltid tid för att lyssna. Han blev lätt engagerad i samtalet och satte tiden i andra rummet. Det var som om inget var oviktigt. Han kunde samtala och dela med sig av sina erfarenheter med studenter och personalen i timmar. Han var en sällsynt bra ledare och trotjänare. För Jerker fanns inget omöjligt.

Vi kommer att sakna dig så mycket, Jerker! Du var ett föredöme och en stabil punkt i en föränderlig värld och du förändrades ständigt med den. Du var vår förebild, vän, jaktkamrat, och kollega.