Ny bok ger klarhet om amerikansk affärsjuridik

”Introduction to American Commercial Law”, fungerar som ett uppslagsverk, där författaren Barney Fyman, förklarar hur amerikanska lagar och regler skiljer sig åt inom olika rättsområden.
– Idén till boken kommer ifrån att jag ofta får agera rådgivare åt svenska företagare som behöver hjälp att förstå olika amerikanska avtal. Som advokat med dubbel examen, en amerikansk och en svensk, vet jag att vissa klausuler i amerikanska avtal är svåra att förstå, berättar Barney Fyman.

Boken ska fungera som ett stöd till dem som kommer i kontakt med amerikansk rätt i egenskap av exempelvis bolagsjurist eller juridikstuderande.

Fakta:
Boken är utgiven av Nordstedts juridik och finns att beställa på www.nj.se