Pris för bästa paper

EUNIS 2008 (European University Information Systems Organisations) samlar viktiga aktörer från hela Europa som utvecklar informationssystem för högskolor och universitet i Europa. Det är den största konferensen i sitt slag på den europeiska arenan. Temat för årets konferens var ”VISION IT – Visions for use of IT in higher education”. Av de 120 forskningsrapporter som presenterades valde en jury ut presentationen av e-Me som den bästa med motiveringen ”Bästa innovation och nytänkande”.

Rapporten som rubriceras “e-Me – the Student’s Best Friend” presenterar idén med en elektronisk assistent, din e-Me, för att göra det möjligt för studenter att agera i den elektroniska världen. Vidare redovisades de resultat som framkom då e-Me lanserades för en pilotgrupp om 130 studenter vid Högskolan i Borås.
– Det är verkligen kul att vår strävan mot att utveckla tjänster för studenter, som bygger på att studenterna sätts i centrum blir så uppskattat, säger Sören Berglund.

Prisad innovation

I den inlämnade forskningsrapporten redovisas även för den forskningsansats (co-design) som gjort det möjligt för studenter och andra intressenter att ta fram krav på en framtida elektronisk assistent.
 – Det är andra gången på mindre än ett år som e-Me projektets innovationshöjd premieras. På den stora europeiska konferensen ”e-challenges” i oktober förra året vann vi också best paper award, berättar Mikael Lind.

Nyligen presenterades också e-Me som idé med bland annat dramatiserade rollspel på offentliga rummet, vilket är den största nationella konferensen för verksamhets- och systemutvecklare inom offentlig förvaltning.

Fakta

e-Me projektet har sedan 2005 gemensamt drivits av Umeå Universitet (Ladokenheten) och Högskolan i Borås (av forskare och InnovationLab vid Institutionen för data- och affärsvetenskap) inom ramen för Vinnovas satsning på gränsöverskridande offentliga e-tjänster (GRO). Till projektet finns ett antal såväl privata som offentliga partners knutna.