Spikning med energi

Forskningen fokuserar på samförbränningen av bio-avfall och avloppsslam samt vilken påverkan förbränningen har på miljön. Ämnet går hand i hand med AnnaLena Elleds intresse för energi- och miljöfrågor, som växte fram under sin högskoleingenjörsutbildning med inriktining mot elkraft och värmeteknik vid IH.

 Problem med mycket avfall

Bakgrunden till fokuseringen på just avloppsslam kommer från ändrade regler om avfallsdeponering i Sverige på slutet av 90-talet. Tidigare deponerades slam genom att läggas på hög men efter de nya reglerna fick avfallet brännas istället
– Även om det är effektivt att göra sig av med avfallet på det här sättet är genereringen av så mycket avfall ett stort problem, särskilt när det fortsätter att öka.

Efter spikningen var AnnaLena Elled glad, men ändå inte helt lugn.
– Jag kan inte slappna av förrän disputationen är klar utan är fortfarande i full gång med förberedelser. Men självklart känns det skönt att jag snart är färdig.

Läs också en intervju med AnnaLena Elled här. 

Fakta:

Disputationen äger rum i dag, 12 juni kl. 14:00 på Chalmers. Lokal: HA3, Hörsalsv. 4, Göteborg. Avhandlingen heter: Co-combustion of Biomass and Waste Fuels in a Fluidised Bed Boiler - Fuel Synergism