TEKO bidrar till ny utrustning på högskolan

Den största delen av summan går till inköp av en kolvsmältspinningsmaskin. Mikael Skrifvars, professor i polymerteknologi vid Högskolan i Borås säger i en nyhet på TEKOs webbplats:
– Tekniken blir ett viktigt komplement till vår befintliga utrustning inom fiberframställning och kommer att användas inom såväl undervisning som forskning och olika uppdrag för mode- och textilindustri.
Den nya maskinen kommer att finnas på plats på högskolan i november i år.

Resterande del av donationen, 327 000 kronor, kommer att användas för att köpa in utrustning för digitaltryck.
– Digitaltryckningstekniken har genomgått en snabb utveckling under senare tid och blir allt viktigare inom design och prototypframtagning. Vi är glada att TEKO bifallit vår ansökan. Tack vare detta kan vi nu köpa in den bästa och mest moderna utrustning som marknaden har att erbjuda. Tekniken blir en viktig resurs i undervisningen, men också i olika forskningsprojekt, inte minst smarta textiler, där den kan användas för tryckning av elektronik eller sensorer, konstaterar Erik Bresky, tf prefekt vid Textilhögskolan i en kommentar på TEKOs webbplats.