Tidskrifterna i Blackwell Synergy övergår till Wiley Interscience

Helgen 28 - 29 juni kommer både Blackwell Synergy och Wiley Interscience vara otillgängliga p g a systemarbete. Ca 800 tidskrifter flyttas och integreras med tidskrifterna i Wiley Interscience. Måndagen 30 juni öppnar Wiley Interscience igen med ett innehåll av ca 1400 tidskrifter och plattformen Blackwell Synergy är därmed nedlagd. Under 2009 lanseras Wiley Interscience på en ny plattform i ett nytt gränssnitt.