112 miljoner till smarta textilier

Glädjen var stor hos huvudmannen Högskolan i Borås och Texilhögskolan där projektledningen för Smart Textiles håller till.

– Det här är en enastående rolig nyhet! Det är oerhört positivt, inte bara för Textilhögskolan, utan för hela Högskolan i Borås att vi beviljas dessa medel. Många har arbetat hårt för att detta ska bli verklighet och de är värda ett stort grattis i dag, säger Lena Nordholm rektor på Högskolan i Borås.

– Det är många som varit involverade i projektet. Vi har samlat alla viktiga aktörer inom området och det är också styrkan med det, berättar Erik Bresky och avslöjar att hans första känsla efter VINNOVAs besked var en stor lättnad.
– Eftersom satsningen har gjorts som en tävling har jag börjat fundera på vad som skulle hända om vi inte skulle ha vunnit. Det här är ju en så bra idé. Samtidigt är VINNOVAs svar ett kvitto på att de verkligen tror på oss. Vi är en klar vinnare!

I ett pressmeddelande skriver VINNOVA att Boråsprojektet ”Smart Textiles har tagit regionens mångåriga tradition av textil och konfektion ett stort steg vidare till smarta textilier, baserade på ny forskning och teknologi, nya produkter och nya material.”
– Vi har under de ett och halvt år som projektet pågått byggt upp en infrastruktur och relationer med omvärlden som gör det här så speciellt. Det är en dynamisk miljö som stärker högskolan och högskolans professionsidé.

Textilindustrin 2.0

Smart Textiles går ut på att ge textilier en smart funktion och kommer att förändra textilindustrin i grunden. I ansökan beskrivs projektet att den strategiska idén är att utveckla Smart Textiles till en pådrivande och samlande kraft för utveckling av textilier med högt kunskapsinnehåll genom strukturerad växelverkan mellan företagsdrivna utvecklingsprojektet och experimentell forskning på institut, högskola och universitet. Exempel på smarta textilier är tyg som känner av hur mycket ljud det ska absorbera, textiler som mäter puls och immunförsvar, vantar med headset och armering av betong. 17 företag deltar för närvarande i 13 olika företagsdrivna forskningsprojekt knutna till Smart Textiles.
Målet är att skapa ett internationellt ledande centrum för kunskapsintensiva textilier genom ett nära samarbete mellan Textilhögskolan, Högskolan i Borås, Swerea-IVF (tidigare IFP Research), SP och Interaktiva institutet. Andra viktiga samarbetspartners är Västra Götalandsregionen, Stiftelsen Föreningssparbanken Sjuhärad, Teko (Sveriges textil- och modeföretag), Espira och Sjuhärads kommunalförbund tillsammans med näringslivet.

Totalt sett finansierar VINNOVA fyra nya satsningar inom sitt VINNVÄXT-program.
– Ursprungligen planerade vi att bara två ytterligare satsningar skulle få långsiktig VINNVÄXT-finansiering. Men under de två år som initiativen har jobbat vidare med sina satsningar, så har fyra utvecklats så positivt att vi bedömer att de både har stor tillväxtpotential och kan utvecklas till internationellt konkurrenskraftiga miljöer. Det säger Cecilia Johansson, VINNOVA i ett pressmeddelande.

Övriga projekt

Följande satsningar får fyra miljoner kronor per år i upp till åtta år:

  • Framtidens Bioraffinaderi, i regionen kring Örnsköldsvik
  • Printed Electronics Arena, i Norrköpingsregionen
  • Peak of Tech Adventure, i Östersund/Åre


VINNVÄXT främjar hållbar tillväxt genom att utveckla internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer inom specifika tillväxtområden. Programmet förutsätter en aktiv medverkan av aktörer inom näringsliv, forskning samt politik och offentlig verksamhet. VINNVÄXT har pågått sedan 2001. År 2003 utsågs tre vinnare och år 2004 fem vinnare.