Använder högskolan agenter för att rekrytera studenter utomlands?

Det finns många oseriösa agenter. Vi har själva sett exempel på agenter, vars insats tycks ha varit att samla in anmälningsblanketter från ett antal studenter, och därefter sända iväg dessa i ett paket till vår antagningsmyndighet. För denna ringa tjänst har man tagit oskäligt bra betalt. Agenten har säkert i en del fall också förespeglat den sökande att agenten har särskilda kontakter som gör att ansökan kommer att bifallas.

- Enligt vår bedömning finns det dock seriösa tjänsteföretag som hjälper studenter med antagningsprocessen vid utländska universitet. Vi har vid högskolan kontakt med några sådana företag som vi har funnit vara serösa. Vi är noggranna med att påpeka att en sökande alltid kan anmäla sig direkt utan att gå via ett tjänsteföretag.

Ett exempel på ett sådant företag drivs av Dr Ramin Najizadeh i Iran.

- För de studenter som så önskar erbjuder Dr Najizadeh "servicepaket" som består av:

  • Rådgivning och information på plats
  • Kostnad för visum
  • Förmedling av försäkring
  • Bokning av resa
  • Bostad i Sverige 

-  Dr Najizadeh följer med studenterna till Sverige och ser till att alla kommer på plats och har fortsatt kontakt med studenter och föräldrar

- Ingen av dessa servicefunktioner erbjuds av högskolan. Priset för servicepaketet är i lokal valuta ca USD 2000 och betalas av de blivande studenterna.

- Studenterna är alltså inte beroende av att ta Dr Najizadehs hjälp för att bli antagna. Det är högskolans personal som ansvarar för alla frågor och beslut som rör urval och antagning.

- Dr Ramin Najizadehs företag och den service som man erbjuder är ackrediterat och godkänt av den iranska staten. Det är alltså skillnad mellan agenter som uppträder bedrägligt och tjänsteföretag som levererar en legitim tjänst.

Sten Dellby avslutar med att framhålla att det är upp till den sökande att själv avgöra om tjänsteföretagets service är värt en hög avgift.

- Jag kan förstå föräldrar som kan tycka att det känns skönt med en kontakt som Dr Najizadeh när man skall sända sitt barn till studier i främmande land.